Make your own free website on Tripod.com

Folk kring matcher

Det är lätt att glömma dem som ställer upp och jobbar inför och under matcherna. Detta ville jag uppmärksamma med den här bilden. Det krävs en ganska stor organisation kring matcher. Matchsekreteriat, materialare, korvförsäljare, videotekniker, publikvärdar mm.