Make your own free website on Tripod.com

VARIOUS PICS!!

Det finns alltid alla slags fototillfällen som direkt eller indirekt har med hockey att göra....
För övrigt så kommer det flera bilder i Mora Hockeyradios sida.

Samtliga bilder tagna av Olavi Ahokas. Kopieringsrätt:Olavi Ahokas/Mora IK 2001.


bild 1. bild 2. bild 3. bild 4. bild 5. bild 6. bild 7.
bild 8. bild 9. bild 10. bild 11. bild 12. bild 13. bild 14.
bild 15. bild 16. bild 17. bild 18. bild 19. bild 20. bild 21.

Försäsong....

bild 21. bild 22. bild 23. bild 24. bild 25. bild 26. bild 27. bild 28. bild 29. bild 30.
bild 21. bild 22. bild 23. bild 24. bild 25. bild 26. bild 27. bild 28. bild 29. bild 30.
bild 21. bild 22. bild 23. bild 24. bild 25. bild 26. bild 27. bild 28. bild 29. bild 30.
bild 31. bild 32. bild 33. bild 34. bild 35. bild 36. bild 37. bild 38. bild 39. bild 40.
bild 41. bild 42. bild 43. bild 44. bild 45. bild 46. bild 47. bild 48. bild 49. bild 50.
bild 51. bild 52. bild 53. bild 54. bild 55. bild 56. bild 57. bild 58. bild 59. bild 60.
bild 61. bild 62. bild 63. bild 64. bild 65. bild 66. bild 67. bild 68. bild 69. bild 70.
bild 71. bild 72. bild 73. bild 74. bild 75.

All Photos by Olavi Ahokas. Copyright:Olavi Ahokas/Mora IK 2001.
Tillbaka till 2001 - 2002 menun